VABILO NA REDNI LETNI OBČNI ZBOR

DRUŠTVO TABORNIKOV
ROD ZELENEGA JOŠTA
JERNEJEVA ULICA 12
4000 KRANJ

V KRANJU, DNE 20.12.2021

VABILO NA REDNI LETNI OBČNI ZBOR

Vabim te na redni občni zbor, ki bo v petek, dne 07.1.2022 ob 20:00 v rodovih prostorih, na
gasilski ulici 17 v Kranju.

V primeru, da ga zaradi trenutne situacije (covid-19) ne bo mogoče izpeljati s fizično prisotnostjo v prostorih, se občni zbor izpelje korespondenčno.

Dnevni red:
1. otvoritev občnega zbora
2. izvolitev organov občnega zbora
3. poročila o delu rodu
4. razrešitev organov rodu in izvolitev novih
5. sprejem programov, planov in cenikov za leto 2022
6. razno

Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU!

Starešina RZJ
Damir Vražič – Deus