O rodu

ROD ZELENEGA JOŠTA

Zgodovina rodu: Rod Zelenega Jošta se je razvil iz prejšnega odreda Albina Drolca. Članstvo je v začetku 90-ih let začelo upadati, zato se je zbrala manjša ekipa članov in ponovno začela aktivno delati v rodu. Počasi je članstvo naraščalo. Leta 1995 smo se iz OAD preimenovali v Rod zelenega Jošta. Včlanilo se je veliko mladih ljudi polnih novih idej in volje do taborništva.

Delujemo na področju Stražišča (lastni prostori na Gasilski ulici 17) in Orehka (OŠ Orehek).

Zanimivosti: Vodi MČ in GG imajo tedenska srečanja, kjer spoznavajo osnove taborništva, pridobivajo nove veščine in se družijo. Poleg tega se udeležujejo raznih tekmovanj, srečanj, hodijo na vodove in rodove akcije in raziskujejo.
Člani klubu PP se udeležujejo večjih tekmovanj (NOT, ROT, ZOT, Glas Jelovice, …) in pomagajo pri organizaciji rodovih akcij. Večina od njih je vodnikov, nekateri so inštruktorji, ostali so pa specializirani po svojih področjih in opravljajo različne prostovoljne funkcije v rodu. Grče pomagajo pri izvedbi večjih akcij, največ pa postorijo v taborniškem domu Puščava na Joštu, kjer so večkrat letno delovne akcije.

Simbolika rodovega imena: Jošt prevladuje nad področjem na katerem delujemo in ker svoje dejavnosti izvajamo pod in na Joštu, smo ime prevzeli za svojega.

Znak rodu: Na našem znaku je prikazan Jošt nad Kranjem. V znaku so še štirje šotori, razvrščeni okrog tabornega ognja. Šotori predstavljajo starostne kategorije združene v rodu (MČ, GG, PP in RR z grčami). Simbolika ognja je prevzeta iz znaka ZTS: trije plameni predstavljajo tri MČ zakone, pomnoženo s štirimi poleni pa 12 taborniških zakonov.

Nekaj o domu Puščava: na Joštu nad Kranjem imamo svoj dom Puščava, ki je namenjen izvajanju taborniških dejavnosti kot so jesenovanja, zimovanja in druga družabna srečanja. V domu je prostora za 25 oseb, kuhinja in skupna ležišča. Več informacij o domu Puščava na naši spletni strani.

Več o taborništvu na splošno lahko izveste na uradni spletni strani Zveze tabornikov Slovenije.